Proces suszenia

Jesteśmy jedną z największych firm przetwórstwa drewna w Polsce i od lat specjalizujemy się w selekcji i profesjonalnej obróbce oryginalnego starego drewna. Zachowując swój szczególny charakter i historię, pomagamy „staremu drewnu” ponownie w „nowym życiu”- całkowicie w duchu ekologii i zrównoważonego rozwoju, w ten sposób tworzymy produkt wysokiej jakości zachowujący jego wartość i ponadczasowy charakter. Połączyliśmy nowoczesne technologie obróbki z wdzięcznym i niepowtarzalnym surowcem. Komory w których uzdatniamy nasz szlachetny produkt sterowane są komputerowo. Drewno poddawane jest profesjonalnej obróbce cieplnej w suszarniach komorowych, która ma za zadanie wyeliminować szkodniki żerujące w drewnie

ANTIK - HOLZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul Urzędnicza 24, Kostomłoty Drugie, 26-085 Miedziana Góra

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.01.05.00-26-0012/20-00
w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Kwota dofinansowania 131.208,00